Are HVAC heating systems hidden house occupants? Is it possible to predict their behavior?

Katarina Simić, UGent

Methodes die de energieprestaties nauwkeurig evalueren zijn belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke energiebehoefte van verschillende sectoren. Gebouwsystemen worden intelligenter en meer en meer aanpasbaar aan veranderende werkingscondities, zeker in het kader van een verhoogde energieperformantie. Dit maakt het ontwerp van opwekkingssystemen voor verwarming echter te complex. Dit staat in contrast tot de vaak beperkte technische informatie die beschikbaar is, waardoor het werkelijk gebruik heel moeilijk te berekenen is. De meest gebruikte methodes om de energieperformantie in te schatten, gebruiken ofwel zeer weinig ofwel zeer veel data, waardoor de inschatting afwijkt van de werkelijkheid en de methodes moeilijk herbruikbaar zijn. Dit onderzoek bevat fysieke modellen die herbruikbaar zijn en gecalibreerd met oog op de beschikbare data. Het onderzoek toont dat het mogelijk is deze te gebruiken als een goede basis voor het beschrijven van dynamisch gedrag, en voor verdere validatie.