Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door gebruik te maken van dit platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Bent u het niet eens met een van deze voorwaarden, dan kan u deze site niet gebruiken. De materialen van Pixii op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.2. Gebruikerslicentie

  1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van downloadbaar materiaal op deze website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  2. de materialen wijzigen of kopiëren;
  3. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  4. proberen de software op de website te decompileren of reverse-engineeren;
  5. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  6. de materialen door te geven een andere persoon of het kopiëren van de materialen naar een andere server.
  7. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze voorwaarden overtreedt en kan op elk moment door Pixii worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.3. Beperkingen

In geen geval is Pixii aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op deze website, zelfs als Pixii mondeling of schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.5. Aanpassingen

Pixii kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Pixii verbindt er zich echter niet toe de materialen bij te werken.6. Links

Pixii heeft niet alle sites die aan deze website zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Pixii de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Pixii kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.