Privacy Beleid

Hoe verwerkt Passiefhuis-Platform vzw/Pixii uw persoonsgegevens?

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door Passiefhuis-Platform vzw/Pixii, verder in deze tekst Pixii genoemd, gevestigd: Mundo-a, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout. Het kan gebeuren dat een derde (niet-commerciële) partij bepaalde gegevens nodig heeft. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens gebruiken en waarom het soms nodig is om gegevens uit te wisselen met derden.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, door u in te schrijven voor één van onze online opleidingen, bevestigt u dat u het eens bent met dit privacy beleid.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Pixii?

  • Naam, voornaam, facturatieadres, btw-nummer, telefoonnummer en emailadres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met het facturatieadres en een telefoonnummer waarop we u kunnen contacteren bij dringende onvoorziene omstandigheden en een e-mailadres om u de het deelnameattest te kunnen toesturen.

 

  • Rijksregisternummer

Indien de gevolgde uren opleiding erkend werden als permanente vorming voor energiedeskundigen en u wil dat ze geregistreerd worden bij het Vlaams Energieagentschap, hebben wij daarvoor uw rijksregisternummer nodig.

 

  • Stamnummer bij de Orde van Architecten

Indien de gevolgde uren opleiding erkend werden als permanente vorming voor architecten en u wil dat ze geregistreerd worden bij de Orde van Architecten, hebben wij daarvoor uw stamnummer nodig.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u een contract met ons afsluit door in te schrijven voor een online opleiding, zullen we uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens dan om u het deelnameattest te kunnen bezorgen, om de opleiding mogelijk te maken maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen, u de dienstverlening te kunnen aanbieden die u wenst en de dienst na verkoop te verzorgen. Daaronder verstaan wij o.a. de afhandeling van uw kmo-subsidiedossier, de registratie van de uren gevolgde permanente vorming, het deelnameattest te bezorgen, het kenbaar maken van volgende vormingen.

We zullen uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die Pixii heeft te kunnen naleven. Hieronder valt ook het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van externe audits, het bewijzen van deelname aan één van onze online opleidingen in het kader van overheidssubsidies, kmo-subsidiedossiers en toekennen van de te volgen permanente vorming voor architecten en energiedeskundigen. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

 

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Pixii als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak. We doen hiervoor enkel beroep op natuurlijke personen of rechtspersonen die in de EU gevestigd zijn en erkennen dat zij al hun verplichtingen krachtens de privacywet/GDPR zullen naleven

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten in het kader van externe audits, het bewijzen van aanwezigheid van deelnemers van onze opleidingen in het kader van overheidssubsidies, kmo-subsidiedossiers en toekennen van de te volgen permanente vorming voor architecten en energiedeskundigen. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacy beleid van deze derden.

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor andere verwerkingen vermeld in deze privacy voorwaarden, houden we de gegevens verzameld naar aanleiding van inschrijvingen 5 jaar bij, te rekenen vanaf het kalenderjaar volgend op de opleiding. Gegevens nodig voor boekhoudkundige verwerking, moeten wettelijk gezien 7 volledige boekjaren bijgehouden worden.