De meeste renovaties gebeuren gefaseerd, zonder goed na te denken over de volgende fase. Bij renovatie zou een goed overwogen en gedetailleerd renovatiemasterplan over alle fases heen een vanzelfsprekend startpunt moeten zijn. We gaan dieper in op het opmaken van een masterplan, van gebouwanalyse tot het vermijden van lock-ins.  


Uiteraard stopt het niet bij goede bedoelingen: ook de uitvoeringskwaliteit is van groot belang om te komen tot een écht toekomstgerichte renovatie. We belichten ook enkele algemene bouwfysische principes die van belang zijn voor een goed begrip bij de eerder technische invulling van de volgende delen van deze vierdelige cursus. Met een overzicht van hulpsoftware en een blik op de toekomst sluiten we dit eerste deel af.