Welkom en opening

Arnold Janssens, UGent

Het NEPBC-project (2017-2021) was een project voor Strategisch Basisonderzoek (SBO) met maatschappelijke finaliteit, gefinancierd door het FWO. De titel ‘NEPBC’ staat voor ‘Next Generation Building Energy Assessment Methods towards a Carbon Neutral Building Stock’. De doelstelling was om de reken- en beoordelingsmethodes binnen de Vlaamse EPB/EPC-regelgeving te analyseren en te evalueren hoe deze de transitie naar een koolstofneutraal woningenpark maximaal kunnen ondersteunen.

Belangrijke uitdagingen hierin waren de performance gap tussen berekend en gemeten energiegebruik, de beoordeling op basis van de jaarlijkse primaire energiebalans en de invloeden van een intergeconnecteerde energieproductie en -markt.