Gebruikersgedrag: verbeterde modellering en impact op het energiegebruik

Silke Verbruggen, UGent

Het energiegebruik in residentiële gebouwen wordt niet enkel beïnvloed door het gebouw zelf of het klimaat waarin het zich bevindt, maar ook door hoe de bewoners het gebouw gebruiken. EPB gaat echter uit van een gemiddelde gebruiker, waardoor berekend en werkelijk verbruik vaak afwijken. Via simulatie studies werd aangetoond dat deze ‘performance gap’ kan worden verkleind door meer gedetailleerde modellen voor dit gebruikersgedrag op te nemen, bijvoorbeeld door deze te baseren op de gewoonten van de gebruikers. Deze benadering leidt naar snellere simulaties, de opname van diversiteit tussen gebruikers en een voorspeld gebruik dat dichter aansluit bij het werkelijk dagdagelijks gebruik. Er worden enkele suggesties gedaan over het in EPB opnemen van (op gewoonte gebaseerd) gebruiksgedrag modellen.

Sluit af en naar volgende